Back to top

This is one day training program.

 

List of Participants:

Anand Kumar Basnet
Basudev Khanal
Bharat Aryal
Bhim Pokharel
Bhoja Raj Poudel
Dila Ram Giri
Dinesh Ghimire
Gyanendra Raj Ojha
Jiban Prakash Mohatra
Krishna Prasad Acharya
Mukunda Ghimire
Nakul Thapa
Niraj Bir Singh Tamrakar
Padam Bahadur Basnet
Padam Raj Poudel
Prakash Bhattarai
Purna Bhadra Poudel
Ratna Prasad Lamichhane
Rishi Kesh Rijal
Roshan Shrestha
Sanish Byanjankar
Sita Neupane
Tika Ram Sharma
Tika Ram Shrestha
Tribhuvan Khanal